Post le 2018-11-01

"Ho la la! On peut dire que ce 40e Gala de l'ADISQ va laisser sa trace..."